Szkolenie „Opiekun osób starszych”

Postępujące od pewnego czasu stałe starzenie się społeczeństwa sprawia, że opiekę nad seniorami sprawują już nie tylko wyspecjalizowane opiekunki i opiekunowie. Często są to bliscy i krewni, nie posiadające odpowiedniej wiedzy. Coraz częściej spotykamy się z poszukiwaniem wykształconych w tym kierunku osób – przez specjalizujące się w tej działalności firmy, ale i przez rodziny, potrzebujące pomocy wykwalifikowanego opiekuna „na godziny” do ciężko chorych bliskich.

Szkolenie trwa zwykle około 160 godzin i obejmuje następujące bloki zagadnień:

  • aspekty psychologiczne
  • kompetencje społeczne
  • kompetencje opiekuńcze
  • kompetencje prawne
  • podstawy obsługi komputera

Szkolenie prowadzimy w standardzie VCC, posiadamy uprawnienia Trenera oraz Egzaminatora kursu „Opiekun osób starszych”.

Po ukończeniu szkolenia każdy z jego uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający jego zaliczenie.

Przejdź do paska narzędzi