Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Wypadki, nagłe zachorowania i inne stany zagrażające zdrowiu i życiu, najczęściej zdarzają się po prostu w życiu codziennym – z dala od wykwalifikowanej kadry medycznej. Zdrowie i życie osoby poszkodowanej zależy wówczas od tego, czy jego najbliższe otoczenie zauważy, co się dzieje i potrafi udzielić pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Przez te kilka minut świadkowie zdarzenia są zdani właściwie tylko na siebie i swoje umiejętności – dlatego kurs pierwszej pomocy przedmedycznej powinien przejść właściwie każdy człowiek. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdobyta wiedza okaże się niezbędna dla uratowania kogoś, często osoby bliskiej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez SENSUS obejmuje dwa moduły: teoretyczny i praktyczny:

Zajęcia trwają do 5 godzin zegarowych, podczas których uczestnicy uczą się rozpoznawać najczęstsze stany zagrożenia zdrowia i życia, z jakimi mogą się spotkać oraz nabywają wiedzy o tym, jak reagować w konkretnych przypadkach.

Trwa do 15 godzin zegarowych, w trakcie których każdy z uczestników ma możliwość przećwiczenia postępowania w wybranych, symulowanych na potrzeby zajęć, sytuacjach. W zakres ćwiczeń wchodzą między innymi: efektywne wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena funkcji życiowych, resuscytacja (RKO), użycie defibrylatora (AED), opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, postępowanie w omdleniach, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej.

Szkolenia nie mają sztywno ustalonego przebiegu – jest on modyfikowany w zależności od konkretnych potrzeb uczestników. Przykładowo, w przypadku kadry szkolnej i przedszkolnej możemy położyć większy nacisk na pierwszą pomoc pediatryczną, podczas gdy kurs dla firmy produkcyjnej obejmie więcej informacji o najczęściej zdarzających się w niej urazach mechanicznych.

Prowadzimy szkolenia dla zakładów pracy, szkół, przedszkoli, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Straży Pożarnej, Ośrodków Sportu i Rekreacji, Urzędów Miasta i Gminy, a także innych grup zainteresowanych nabyciem umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Jednorazowo ćwiczyć może do 200 kursantów. Każdy z nich, po zakończeniu szkolenia, otrzyma potwierdzający jego odbycie certyfikat.

Przejdź do paska narzędzi