Zabezpieczenia imprez masowych pod względem medycznym

Obowiązujące w Polsce prawo wymaga, żeby traktować jako imprezy masowe wszystkie wydarzenia, gdzie liczba uczestników przekracza*:

1.000 osób

na wolnym powietrzu

300 osób

w lokalu zamkniętym

Pamiętać o tym musi każdy organizator ewentów, festynów, wydarzeń sportowych czy innych imprez, na których spodziewana jest spora frekwencja.

Ponieważ najczęściej organizatorzy nie posiadają odpowiedniego zaplecza medycznego we własnym zakresie, najwygodniej jest zlecić zabezpieczenie medyczne firmie zewnętrznej. SENSUS, dzięki wyrobionej już ciężką i efektywną pracą marce, jest jedną z głównych firm świadczących tego typu usługi w Zielonej Górze i okolicach. W razie potrzeby jednak jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczenia medycznego również w innych miejscach Polski.

Gwarantujemy:

Wyposażone w zaawansowany zestaw medyczny (środki opatrunkowe, odkażające, szyny, glukometr, ciśnieniomierz, termometr, zestaw przeciwwstrząsowy oraz niezbędne leki). Kierownikiem jest zawsze ratownik medyczny z uprawnieniami do wykonywania zaawansowanych medycznych czynności ratunkowych.

Mające do dyspozycji w pełni wyposażony w sprzęt i środki medyczne ambulanse Mercedesy Sprintery, spełniające normy ambulansów specjalistycznych S (m.in. defibrylator manualny, respirator, pompy infuzyjne).

Stacjonarne miejsce udzielania pomocy medycznej, wyposażone w sprzęt i środki medyczne, z obsadą złożoną z ratowników medycznych oraz, jeśli to konieczne, lekarza.

Jako jedyna firma świadcząca usługi zabezpieczenia medycznego w rejonie, proponujemy również współpracę w tak zwanym trudnym terenie – maratony, biegi leśne, rajdy 4×4. W takich nietypowych warunkach używamy specjalnie dostosowanego do udzielania pomocy poszkodowanym quada, oraz samochodu terenowego spełniającego wymagania stawiane karetce P (podstawowej).

Punkt medyczny oraz zespoły wyjazdowe pełnią opiekę na poziomie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (łącznie ze sprzętem, w jakie są wyposażone). Po każdej, nawet najmniejszej interwencji medycznej wystawiamy karty Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy/ Karty Medycznych Czynności Ratunkowych. W razie potrzeby również protokołu o wypadku do ZUS.

*podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej; ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami)

Przejdź do paska narzędzi